Všeobecné obchodní podmínky

Platné ode dne: 6. ledna 2023
Archivní verze dostupná zde.

Základní definice:

Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese https://cz.euroelectronics.eu/ (dále jen „Zákazník“).

Zákazníkem je spotřebitel, nebo podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitelem“).

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1. Kdo jsme a co děláme?

Jsme internetový obchod, který prodává elektroniku, zboží do domácnosti, kosmetické doplňky a spoustu dalšího zboží. V těchto obchodních podmínkách vás informujeme o tom, jak funguje náš obchod www.cz.euroelectronics.eu, jak se zboží objednává a platí nebo kam se můžete obrátit v případě reklamace či jakýchkoliv nejasností.

1.1. Prodávajícím je společnost Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem v Polsku, IČO: 369459764, se sídlem Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Polsko (dále jen „my“ nebo "Prodávající"), která prostřednictvím svého e-shopu umístěného na webových stránkách www.cz.euroelectronics.eu (dále jen „webové stránky“) prodává a inzeruje své zboží, které si jeho zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé (dále jen „vy“) mohou prostřednictvím webových stránek objednat a uzavřít kupní smlouvu.

1.2. Pokud u nás nenakupujete na firmu (v rámci objednávky neuvádíte IČO), jste v roli spotřebitele. České zákony vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.

1.3. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím webových stránek, a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními tohoto dokumentu a ustanoveními obecně platných právních předpisů se použijí ustanovení obecně platných právních předpisů.

1.4. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde.

1.5. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
Polsko
podpora@euroelectronics.eu
+420 483 519 910

2. Uživatelský účet

Na našich webových stránkách si můžete založit svůj uživatelský účet. Registrací získáte různé výhody nebo si jeho prostřednictvím můžete spravovat své objednávky, podívat se na minulé objednávky a všechno mít k dispozici přehledně na jednom místě.

2.1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet ale není pro vytvoření objednávky nutný. Objednávku můžete provést i bez registrace.

2.2. Při registraci a zakládání uživatelského účtu jste povinni uvádět všechny údaje správně a pravdivě a při jakékoliv změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.

2.3. Aby se vám do uživatelského účtu nikdo nedostal, je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje i celý uživatelský účet si prosím nechte jen pro sebe.

2.4. Naše webové stránky společně s uživatelskými účty nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na jejich nutnou údržbu (hardware, software).

3. Objednání zboží

Tady najdete informace, které se týkají vašeho nákupu a objednávky zboží.

3.1. I když webové stránky obsahují všechny informace o zboží, které k nákupu potřebujete, můžeme spolu uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně. Jsme vám k dispozici, jak je uvedeno v části 1.5.

3.2. Vše, co je na webových stránkách vystaveno, je především informativního charakteru a nejsme povinni ohledně tohoto zboží uzavřít smlouvu.

3.3. Naše zboží si můžete pořídit na webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména detailní informace o zboží, kupní ceně, o tom, jak kupní cenu zaplatit nebo jakým způsobem vám zboží dodáme, Na základě takovýchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

3.4. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu. Kupní smlouvu jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky. Pokud bude vaše Objednávka neobvyklá, můžeme vás kontaktovat s žádostí, abyste Objednávku dodatečně potvrdili. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, jakmile obdržíme toto potvrzení.

3.5. Je nutné, abyste v Objednávce uváděli pravdivé a úplné informace. V případě, kdy sdělíte nebo uvedete nepravdivé či neúplné informace, neodpovídáme za případné škody tím způsobené.

3.6. Náklady, které vám vzniknou díky komunikaci s námi na dálku, jako třeba náklady na telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

4. Platební podmínky

V této části si můžete přečíst, jak nám můžete za zboží zaplatit.

4.1. U zboží je vždy uvedena přesná kupní cena. Jsme plátci DPH, a kupní cena je tak uvedena včetně DPH i veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně (např. zboží, které prodáváme za méně než 10 % ceny obvyklé), nejsme povinni zboží za takto očividně chybně uvedenou kupní cenu dodat, a v případě, kdy už mezi námi byla uzavřena kupní smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.

4.2. Na našich Webových stránkách nelze uplatňovat více než jeden slevový kupón na jednu Objednávku.

4.3. Případné slevy může být možné vzájemně kombinovat, vždy ale záleží na konkrétní slevové akci. Informace ohledně možnosti, nebo nemožnost uplatnění více slev najednou bude uvedena na Webových stránkách u jednotlivých slevových akcí.

4.4. Cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží naleznete zde.

4.5. Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo Objednávky. Pokud variabilní symbol nezadáte, nemusí být platba spárována s Objednávkou, a tak by mohlo dojít ke zpoždění s odesláním zboží.

4.6. V případě, kdy platíte bezhotovostním způsobem, se kupní cena považuje za zaplacenou ve chvíli, kdy je příslušná částka připsána na náš účet. Zboží vám odešleme bezodkladně poté, pokud si to samozřejmě nedomluvíme jinak.

4.7. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu (daňový doklad), který bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslán na e-mail uvedený v Objednávce.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Doručení zboží

V tomto článku podmínek naleznete, kdy a jak vám bude zboží doručeno.

5.1. Způsoby doručení zboží najdete zde na našich webových stránkách.

5.2. Může se stát, že nebudeme mít zboží skladem a ani nebude moci být dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si proto v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží a zašleme vám informace o přesné částce. 

5.4. Při převzetí zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ideálně ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky s ním sepište do předávacího protokolu. Nezapomeňte, že takto poškozené zboží nemusíte od dopravce převzít. Dejte také nám vědět o poškození a zároveň ho, prosíme, zdokumentujte.

6. Zákonné odstoupení od kupní smlouvy

Pokud jako spotřebitelé uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.

6.1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku (zvolání z jednoho břehu na druhý se bohužel nepočítá) do 14 dnů od převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.

6.2. Vezměte ale na vědomí, že nemáte právo odstoupit od kupní smlouvy v případě:

a) kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu. Je to například tehdy, kdy zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho jinak upravíme podle vašeho přání;

b) pokud se jedná o zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c) pokud se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z tohoto obalu vyňal a z hygienických důvodů ho nelze vrátit, například u kosmetiky nebo zdravotnických pomůcek;

d) případně pokud zboží podléhá rychlé zkáze.

6.3. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy a bylo by to možné, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek. Oznámení o odstoupení od smlouvy však můžete podat jakýmkoli způsobem. Důležité je, aby byla doručena včas.

6.4. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme kupní cenu za zboží a náklady na dodání zboží stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte. Zároveň nám ale musíte nejpozději ve stejné lhůtě poslat nebo předat zakoupené zboží. To musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu (to ale není povinné), nesmí být víc než běžně opotřebené či poškozené s ohledem na to, že jste se se zbožím museli seznámit. My v uvedené lhůtě posoudíme, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným než nutným nakládáním snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od kupní smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.

6.5. Náklady na dodání Zboží vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.

6.6. Nejsme ale povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.

6.7. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i tento dárek.

6.8. Zákazník nese náklady za dopravu při vrácení zboží Prodávajícímu.

7. Vrácení zboží do 30 dnů

Kromě zákonného práva spotřebitelů odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, vám nabízíme ještě možnost vrátit zboží do 30 dnů od převzetí zboží, a to pro spotřebitele, kdy vám v takovém případě můžeme vystavit dárkový poukaz na kupní cenu. Za ten můžete nakoupit zboží v hodnotě kupní ceny na webových stránkách. V této části podmínek najdete, co je potřeba splnit, abyste toto právo mohli využít.

7.1. Následující článek se vztahuje pouze na zákazníky, kteří jsou spotřebiteli. Máte právo vrátit zboží do 30 dnů od jeho převzetí, my vám pak vystavíme dárkový poukaz v hodnotě kupní ceny, který můžete využít pro další nákup na našich webových stránkách.

7.2. V případě, že budete dárkový poukaz využívat na uhrazení kupní ceny, která je nižší, než hodnota dárkového poukazu, nemáte nárok na vrácení rozdílu v těchto částkách. V případě, že budete dárkový poukaz využívat na uhrazení kupní ceny, která je vyšší, než hodnota dárkového poukazu, jste povinni tento rozdíl doplatit.

7.3. Právo na vrácení zboží do 30 dnů nemáte, pokud:

a) bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu. Je to třeba tehdy, kdy zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho nějak upravíme podle vašeho přání;

b) jste vyndali zboží z obalu, ve kterém vám bylo dodáno nebo je obal od zboží poškozen;

c) zboží je poškozené;

d) zboží není možné prodat dalšímu zákazníkovi.

7.4. Posouzení, zda zboží splnilo podmínky pro vrácení zboží do 30 dnů dle tohoto článku, provádíme my, a to ve lhůtě 14 dnů od doby, kdy je nám zboží doručeno zpět. Důvody pro zamítnutí vrácení zboží vám nemusíme nijak odůvodňovat a dokládat.

7.5. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky použití. Náklady na vrácení zboží nesete vy.

7.6. Do 14 dnů od doručení zboží zpět k nám, vám vystavíme dárkový poukaz v hodnotě kupní ceny zboží, pokud jsou splněny podmínky pro vrácení zboží dle tohoto článku. Náklady na vrácení zboží zpět k nám vám nevracíme.

7.7. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě využití práva na vrácení zboží dle tohoto článku vrátit i toto bezplatné plnění.

8. Reklamace a záruka za jakost

Snažíme se vám dodat naše zboží v co nejkvalitnějším stavu. Někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že zboží může být nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky reklamace naleznete v tomto článku.
Za co odpovídáme?

8.1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme hlavně za to, že:

a) má domluvené vlastnosti, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě naší reklamy (nabíječka bude opravdu nabíjet);

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme (na grilu je možné a bezpečné grilovat);

c) zboží případně odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů (třeba v případě teploměrů).

8.2. Pokud jste spotřebitel, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v
24měsíční záruční době, pokud není uvedena jiná doba. V případě, že se jedná o použité zboží, pak odpovídáme za vady v 12 měsíční záruční době.

8.3. Pokud jste si koupili zboží, které bylo zlevněné kvůli nějaké vadě, pak za takovou vadu, pro kterou bylo zlevněno, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém zboží už ale odpovídáme.

Jak uplatnit práva z vadného plnění?

8.4. Reklamaci, prosíme, uplatněte na náš kontaktní e-mail nebo ji zašlete na naši adresu. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.

8.5. Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

a) vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

b) prokázání nákupu Zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

8.6. Zboží, které má podle vás nějakou vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na naši adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté, suché a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět na vaše náklady.

8.7. Pokud jste spotřebitel, při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu vám napíšeme informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Vady Zboží

8.8. V případě, že jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu šesti dvanácti (změna platná od 1.7.2021) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.9. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud jste spotřebitel. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.10. Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.

8.11. Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

a) opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, např. ošoupaná sluchátka;

b) použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;

c) vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, např. pokud vám upadla žárovka na zem a rozbila se.

Práva z vadného plnění

8.12. Prodávající odpovídá, že zboží při jeho převzetí Spotřebitelem nemá vady. Zejména pak, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, že je vhodné k účelu, pro které ho Zákazník požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.


8.13. Půjde-li o vadné plnění Prodávajícího nepodstatně porušující kupní smlouvu, má Zákazník právo na 1) odstranění vady nebo na 2) přiměřenou slevu z kupní ceny; nelze-li vadu zboží odstranit bez zbytečného odkladu, může Zákazník požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (u součásti zboží pouze této součásti).

8.14. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávající.

8.15. Poruší-li Prodávající kupní smlouvu podstatným způsobem, má Zákazník právo na:

a) odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodání chybějícího;

b) jeho opravu;

c) slevu z kupní ceny; nebo

d) odstoupení od kupní smlouvy, s tím, že spolu s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu poté musí Zákazník sdělit, jaké právo si zvolil, volbu nemůže bez souhlasu Prodávajícího měnit.

8.16. Právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy má Zákazník - spotřebitel, pokud:

a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil;

b) pokud se vada projeví opakovaně;

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka

Zákazník – Spotřebitel může vytknout vadu zboží, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

Jak bude reklamace vyřízena?

8.20. Pokud jste spotřebitel, pak ihned, případně nejpozději do tří pracovních dnů ve složitějších případech, rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme.

8.21. Samotnou reklamaci pak v případě, že jste spotřebitelé, vyřídíme bez zbytečného odkladu. Bude to nejdéle do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se s vámi nedohodneme písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.

8.22. Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, co nejdříve. V přiměřené lhůtě vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

8.23. Pokud jste spotřebitelé, pak máte právo na zaplacení nákladů, které vám vznikly kvůli reklamaci, tyto náklady vám zaplatíme vždy ty nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznány. Pokud jste podnikatelé, toto právo nemáte.

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. My do takového návrhu nijak nevstupujeme. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Podmínky jsou v českém jazyce. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do našich webových stránek, nebo když je užijete jinak, než za jakým účelem byly vytvořeny.

10.4. Všechna práva k webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Nesmíte nic kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jeho část bez našeho souhlasu. Věříme ale, že nic takového ani dělat nechcete.

10.5. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování. Ale chováme se vždycky mile, nebojte.

10.6. Pokud zasáhne vyšší moc, neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit.

10.7. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.8. Přílohou podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

10.9. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na náš kontaktní e-mail.

Za vyhotovení výše uvedených Všeobecných obchodních podmínek je zodpovědný: Piotr Krajewski, piotr.krajewski@legitimate.pl